ב"ה

  מ"ע כו.יב.

  מצות עשה מצוה כו

  היא שצוה הכהנים לברך את ישראל והוא אמרו יתעלה כה תברכו את בני ישראל. וכבר התבארו דיני מצוה זו בפרק אחרון ממגילה ותענית ובשביעי ממסכת סוטה. (נשא את ראש, אהבה הלכות תפלה וברכת כהנים פי"ד):

  מצות עשה מצוה יב

  היא שצונו להניח תפילין של ראש והוא אמרו והיו לטוטפות בין עיניך. וכבר נכפל זה הצווי ארבע פעמים. (בפ' בוא ואתחנן עקב, אהבה הלכות תפילין ומזוזה פ"א):
  217
  מידע זה לא קיים באתר כעת

  רוכב על חמור

  בנביא מובא תיאור, לפיו המשיח יגיע "עני ורוכב על חמור".
  על־פי הפירושים השונים, הדבר בא לסמל שני דברים:
  את הענווה של מלך המשיח, כי חמור הוא בהמת־רכיבה פשוטה.
  וכן את העובדה שמלך המשיח "רוכב" – שליט, על עולם ה"חומר".
  יום ראשון י״ג ניסן תשפ"ד
  אחרי


  לומדים יקרים
  הכיתה החסידית זמינה כעת במסך גדול בלבד
   • תפילה
   • הכנה לתפילה בנים
   • הכנה לתפילה בנות
   • שמע 12 הפסוקים
   • קליפ
   • ניגונים
   • והיא שעמדה
    עברית
    לשה"ק
   • ושמחת
    עברית
    לשה"ק
   • ממצרים
    עברית
    לשה"ק
   • ניגון הכנה
   • ניגון רוסטוב
  X

  עניינו המיוחד של ראש חודש ניסן הוא – ענין הגאולה,
  כמאמר חז"ל "משבחר הקב"ה בעולמו קבע בו ראשי חודשים ושנים,
  וכשבחר ביעקב ובניו קבע בו ראש חודש של גאולה,
  שבו נגאלו ישראל ממצרים ובו עתידין ליגאל,
  שנאמר
  "כימי צאתך בארץ מצרים אראנו נפלאות".
  ומזה מובן שבתקופה זו – צריכה להיות הדגשה מיוחדת ו"שטורעם"
  במיוחד בנוגע לענין הגאולה, "בניסן עתידין ליגאל".

  (שערי המועדים, חגה"פ א, ד)

  • ספר המצוות לצעירים
  • ספר המצוות
  • היום יום
  • איגרת יומית
  • משיח וגאולה